ZÁSADY BEZPEČNÉHO POHYBU NA HORÁCH

Všetko čo potrebujete vedieť pred odchodom na hory.

• Pred odchodom na túru sa zapíšte do “Knihy vychádzok a túr” s udaním trasy a predpokladanou dobou návratu. Skontrolujte výstroj a výzbroj a napíšte si telefónny kontakt na Horskú službu.

• Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Pri úraze môžu vždy dvaja dopraviť tretieho do bezpečia, alebo jeden zostane u postihnutého a druhý vyhľadá pomoc.

• Pohybujte sa len po vyznačených turistických cestách, v zime na hrebeňoch podľa tyčového značenia. Vylučujete tak možnosť zablúdenia.

• Nerozdeľujte sa – najzdatnejší členovia skupiny sú v jej čele a na konci. Tempo postupu sa riadi podľa najslabšieho účastníka skupiny (detí).

• Po 15 – 20 minútach pochodu urobte krátku zastávku, zvoľte vhodné oblečenie a upravte si výzbroj.

• Nepodceňujte nebezpečenstvo hôr, nepreceňujte svoje schopnosti a sily, ani sily a schopnosti svojich spoločníkov.

• Zásadne nemeňte plánovaný zámer túry. V prípade potreby túru skráťte, aby nebol prekročený stanovený čas návratu.

• V prípade, že sa rozhodnete alebo ste okolnosťami prinútení nevrátiť sa do miesta ubytovania, oznámte to ihneď ubytovateľovi, ak to nie je možné tak Horskej službe alebo Polícii SR.

• Ak sa dostanete do problémov, nepodliehajte panike. Verte, že z každej núdze možno nájsť východisko.

• Chráňte všetky orientačné, informačné a výstražné značky a tyčové značenie.

• Riaďte sa radami a pokynmi Horskej služby.

• Pri nehode iných ste povinní poskytnúť prvú pomoc a úraz ohlásiť na najbližšiu chatu alebo stanicu Horskej služby.

• Ochraňujte prírodu – neodhadzujte odpadky (patria do koša alebo batohu). Neplašte zver krikom, nepoškodzujte rastliny, nezakladajte oheň (mimo vyhradené miesta), neskracujte si cestu, choďte len po vyznačených chodníkoch.

• Dodržujte ustanovenia návštevného poriadku danej oblasti.

 

 

 

Ako si počínať pri zablúdení v horách v lete

• Snažte sa zostupovať do údolia, až dôjdete k orientačnému bodu, podľa ktorého určíte smer cesty.

• V každom prípade postupujte opatrne. Môže sa vám prihodiť, že dôjdete k okraju skál alebo príkreho trávnatého zrázu. V tomto prípade musíte postupovať po jeho okraji až tam, kde je terén schodný.

• Pozor na strmé svahy porastené horskou trávou, kde hrozí pošmyknutie.

• Za zníženej viditeľnosti, alebo keď ste zastihnutý nočnou tmou, ak nemáte so sebou vreckovú baterku, zostaňte na mieste.

• Nájdite si v blízkom okolí závetrie, alebo si ho vybudujte z plášteniek.

• Oblečte si rezervný odev.

• Pomoc privolávajte akusticky, opticky alebo mobilným telefónom, ak máte signál.

• Signalizujte 6x za minútu (napr. píšťalkou, v noci baterkou a podobne).

• Prichádzajúca pomoc sa hlási podobnými signály 3x za minútu.

• Občas si zacvičte alebo si navzájom trite celé telo, aby ste neprechladli.

 

Ako sa správať pri búrke

• Zídete rýchlo z vrcholu, hrebeňa alebo plochého nechráneného miesta skôr, než vás dostihne búrka.

• Neskrývajte sa pod osamelé stromy, vysoké kamene, skalné previsy a pod malé prístrešky, nezdružujte sa v blízkosti horských potokov a bystrín.

• V holom plochom teréne sa skrčte, prípadne sa ukryte v priehlbine o hĺbke aspoň 1 m.

• V lese sa ukryte v nižšom a hustom poraste.

• V skalnom teréne si sadnite aspoň 2 m od steny, ktorej výška nad vami musí byť aspoň 15 m.

• V jaskyni sa ukryte len vtedy, ak je dostatočne veľká, a to tak, aby bolo možné sedieť aspoň 1 m od steny, pričom nad hlavou musí zostať ešte aspoň 3 m voľného priestoru.

• Pokiaľ je to možné, vyhľadajte suché miesto bez trávneho porastu, hromadu kamenia alebo veľký plochý kameň.

• Spodnú časť svojho tela izolujte od skaly alebo krajiny vhodným suchým materiálom, napr. batohom, spacím vakom, gumovým plášťom, odevom a pod.

• Kovové predmety odložte 1 – 2 m od svojho stanovišťa.

• Najvýhodnejšia poloha na prečkanie búrky je skrčenie alebo sedenie, obidve nohy vedľa seba s kolenami pritiahnutými k telu.

• Počas búrky seďte v pokoji, nechoďte.

 

ZDROJ: www.hscr.cz

Môže Vás zaujímať